Nyt medlem

Bliv medlem

Medlemskab, kontingent og indmeldelsesblanket Klik her

Nye medlemmer betaler kun for den resterende del af sæsonen ved indmeldelse.

Det får du som medlem i Hals Golf Klub

Der er mange gode grunde til at melde sig ind i Hals Golf Klub.

  • en bane der er åben hele året
  • en seaside og skovbane med huller direkte til Limfjorden og til Kattegat
  • en bane med store spillemæssige udfordringer
  • et moderne klubhus med alle faciliteter og restaurant
  • gode træningsfaciliteter, shop og undervisning
  • et godt klubliv hvor det sociale har høj prioritet
  • en flot og spændende 9 hullers pay & play bane
  • spil 5 baner for 975 kr. med Golfring Nordjylland

Medlemskabet er gældende for 1 år ad gangen, men såfremt det ikke opsiges senest den 30. november fortsætter det i efterfølgende kalenderår.