Bliv medlem

Medlemskab + Golfring

Som nyt fuldtidsmedlem af Hals Golf Klub kan vi tilbyde et attraktivt medlemskab til en rigtig fornuftig pris ! Nye medlemmer betaler kun for den resterende del af deres første sæson.

Hos os er der frit spil på både 18 huls banen samt Pay & Play banen.

Vores baner er som udgangspunkt åbne med spil til sommergreens hele året.

Vi har gode træningsfaciliteter og bolde på Drivingerange er gratis for vores medlemmer.

Som Fuldtidsmedlemmer af Hals Golf Klub kan du tilkøbe Golfring Nordjylland* med frit spil på 5 nordjyske baner!

Meld dig ind via formularen her på siden.

Vi har udvidet aldersgrænsen for vores billigere ungsenior fuldtidsmedlemskab, så det nu inkludere de travle forældre under 40 år.

Medlemmer kan ydermere  gratis introducere deres hjemmeboende børn til golf, på Driving range eller Pay og Play banen med gyldig billet.

Læs mere i  Artikel maj Klik her Artikel august  Klik her

Prøvemedlemskab

Hals Golf Klub – Et godt sted at starte!

Prøvemedlemskab er kun for for nye golfspillere, der ikke tidligere har taget golfkørekortet.

Efter endt forløb bliver du tilbudt attraktivt medlemskab med tilhørende DGU Golfkørekort.

Klik her for mere information

Indmeldelsesblanket

  Bemærkninger

  Overføres du fra en anden golfklub?JaNej

  Bemærkninger

  Jeg vil gerne indmeldes som:

  Medlemskab fortsætter automatisk det følgende år, med mindre det opsiges seneste 30. november jvf. klubbens vedtægter.

  Klubskifte fra en klub til en anden indenfor golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres herfra. ** Tidligere medlemmer af HGK, udmeldt indenfor 3år, skal betale fuldt kontingent ved genindmeldelse uanset tidspunkt.