Regler for tidsbestilling

Hals Golf klub anvender systemet Golfbox til tidsbestilling og tilmelding til turnering.

Tidsbestilling og bekræftelse af tid, er påkrævet for både medlemmer og gæster.

Husk! At bekræfte din tid senest 10 min før i klubhuset, ellers mister du retten til den.

Spil er ikke tilladt uden en bekræftet tid. Slå ikke ud før denne tid.

Vis hensyn og slet den tidsbestilling du alligevel ikke kan udnytte.

Tempo: Er der frit hul foran skal hurtigere spillere bagved lukkes igennem. Er der ikke frit hul foran men spillere i bolden bagved åbenlyst er hurtigere bør der lukkes igennem. 4-og 3-bolde har fortrinsret. 2 bolde opfordres til at slå sig sammen, da de ikke kan forvente at blive lukket igennem.

Klubbens baneservice har ret til at fylde starttider op, så der udelukkende går 4-bolde ud

Sekretariatet kan reservere tid til turneringer og til større grupper af gæster (min. 12 spillere). info@halsgolf.dk

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre eller suspendere tidsbestillingen.