Nyhedsbrev uge 37

Nyhedsbrev

Efteråret er på vej og de fleste af årets planlagte aktiviteter er efterhånden afviklet.

I den kommende tid vil vi fokusere på evaluering og planlægning af sæson 2024.

 

Nedenfor finder du seneste nyt og kommende arrangementer i din golf klub.

For flere aktuelle nyheder, så følg klubbens Facebook side Hals Golf Klub !

Har du indlæg til næste nyhedsbrev, så send det til info@halsgolf.dk

Lektioner

Steffen har i år undervist vores medlemmer onsdage og lørdage.

Både hold forløbet “gå til golf” og individuelle lektioner har været udbudt.

Gå til Golf er undervisning i en social kontekst.

Træningsforløbet dækker hele sæsonen og foregår i små hold med skiftende temaer.

Deltagere udtrykker stor tilfredshed med det høje faglige niveau og finder det passende med 1 times fast træning hver 2.uge.

Du kan stadig nå at få individuel undervisning ved at kontakt Steffen

Husk at få dine forudbetalte klip brugt inden 28. oktober i år.

Har du ønsker omkring hvilke tider, dage eller typer af undervisning vi skal udbyde i 2024 så send dem til info@halsgolf.dk allerede nu.

Golf for Sjov

Et af vores fokusområderne i år har været rekruttering. Det gode efterårsvejr og de mange dygtige prøvemedlemmer gør at vi forlænger indsatsen til og med efterårsferien uge 42.

Hver lørdag byder vi på en gratis smagsprøve med vores Åbent hus “Golf for sjov”

Arrangementet starter hver lørdag i klubhuset kl. 11.15 hvor vi fortæller lidt om det at spille golf i Hals Golf Klub.

Deltagerne får mulighed for at slå bolde på range og putte en runde på puttinggreen.

Vi afslutter efter godt en time.

Har du venner eller bekendte, som skal introduceres til golf, så tag dem i din golf klub en af de kommende lørdage.

Forhåbentlig får flere lyst til at spille vores Pay og Play bane, besøge vore golfcafeen eller måske blive prøvemedlemmer.

Læs Nordjyskes seneste artikel Klik her

Klubmestre

Et succesfuldt klub og årgangsmesterskab blev afviklet 9-10 september i det skønneste vejr.

Dejligt med langt flere deltagere i år og liv på terrassen, da førerboldene kom ned af 18. hul.

Tak til vores husfotograf Henrik Bo for vinderbilledet af Klubmestrene og tak til turneringsudvalget for endnu en flot afviklet turnering i år.

Næste turnering er efterårsturneringen 29. oktober.

En hyggelig turnering med spisning

Klubbens GolfBox turneringskalender Klik Her

Evaluering og planlægning af kommende sæson er allerede i gang, så har du ris/ros eller gode forslag så kontakt Turneringsudvalget

Hole in One

Året har budt på flotte Hole in One´s

Henover sommeren har 3 af vores egne medlemmer lavet det ultimative slag

Morten Lindhardt på Hul17 & Jesper Myrrhøjpå  hul 10

Seneste er det Ole Hougaard som fik sig en velfortjent Whisky efter det flotte slag på hul 10.

Efterår på banen

I denne uge begynder vores efterårsarbejde på banen.

Det betyder vi starter med at tage propper på greens på par 3 banen.

Næste uge fortsætter arbejdet på stor bane

Der skal efter propperne bliver taget op opsamles propper samt tilføres topdress og frø.

Dette er en langsommelig proces og det vil påvirke spillet ude på anlægget.

Vi gør hvad vi kan for at blive færdige så hurtig som muligt. Der vil efterfølgende være en del topdress og greens meget ujævne i et stykke tid. Efter greens fortsætter vi med teestederne og områder på fairways.

Grill for de frivillige banehjælpere – torsdag 14/9 kl. 12.00 på greenkeepergården

Alle der har været med til at hjælpe på banen er velkommen, giv besked til Michael senest torsdag kl. 9 i forhold til indkøb.

Chefgreenkeeper Hals Golf Klub – Michael Vestergaard – Tlf. 30620365 greenkeeper@halsgolf.dk

Husk også at notere datoen for årets Turnering for frivillige 14. oktober

Frivillighed

Takket været flere hold af frivillige er alle bunkers nu gennemgået og de fleste forsynet med mere sand. Ca. 20 forskellige medlemmer har deltaget over 3 mandagsaftener. Nogle har deltaget alle gange og nogle kun en enkelt gang.

Fint arbejde – tak for det!

Derudover er der nu etableret et team klubhus bestående af 6 medlemmer. Teamet afgør selv hvornår der skal laves hvad.

Snart er det tid for klipning af siv i søer og på søkanter – samt fældning af træer – du kan allerede nu melde din interesse til nedenstående, men ellers inviteres du i en særlig mail.

Se her listen med løste og uløste opgaver: Jobbank-Klik her

Har du ellers forslag til frivilligt arbejde eller spørgsmål hertil, er du velkommen.

Bjarne Bering

Frivillighalsgolfklub@gmail.com  eller telefon 22323564

Turnering for frivillige afvikles14. oktober.

Gave med fordel

Så er tiden kommet hvor du ved at give klubben en gave på mindst 200 kr. kan medvirke til at klubben bliver berettiget til at modtage momsrefusion fra Finansloven.

For at klubben bliver berettiget til at opnå momsrefusionen skal mindst 100 personer give klubben en gave på 200 kr. eller mere, og angiver du dit personnummer ved overførslen får du fradrag på din årsopgørelse.

Det du skal gøre, er at overføre mindst 200 kr. til konto: 

9070 –  0760394912

Bestyrelsen håber at tilstrækkelig mange vil medvirke da det giver et pænt økonomisk bidrag til klubbens drift. De 2 tidligere år har klubben på den måde modtaget ca. 380.000 kr. i momsrefusion og i 2023 forventes driftstilskuddet at udgøre ca. 175.000 kr.

HGK sponsordag

Fantastisk med stor tilslutning til årets sponsordag.

Klubhus og bane var fyldt med i alt 94 spillere.

Banen stod rigtig flot og vejret var til god golf, selvom tågen aldrig lettede.

Resultat i Holdturneringen:

  1. Byens Kiosk
  2. Dagli Brugsen Hou
  3. Solsidens Maler

En alt i alt vellykket dag på banen og med dejlig morgen og frokost buffet i Golfcafeen

Vi er taknemmelige for den støtte vores sponsorer yder.

Så støt vores sponsorer – de støtter os !

Nye Skilte

Sparekassen Danmark Fonden Ulsted har bevilget midler til diverse skilte på og omkring banen. Hals Golf Klub takker for det flotte bidrag. Nye skilte skal højne oplevelsen for spillere og gæster der bevæger sig rundt i vores område.

Regelhjørnet

Her i regelhjørnet vil vi genopfriske viden omkring regler og etikette.

Udgangspunktet i golf er, at du markere din bold med et personligt mærke. Spiller bolden som den ligger og indberetter alle dine scores.

I dagens emne fokusere vi på spille tempo og opfordrer jer til at spille “Ready Golf”

Henrik Knudsen forklarer begrebet i videoen  Klik her 

Gavekort til shoppen

Tak fordi du læste ugens nyhedsbrev til ende!

Skønt hvis du også følger klubbens Facebook side.

Vi har nu fået over 1.000 følgere på Facebook og det udløser selvfølgelig et gavekort.

Tillykke til Henrich Berntsen som vandt lodtrækning om gavekort til shoppen.