Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/14012015113110_828143721_0000.jpg
/_upload/14012015113145_828143721_0001.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Turneringsbetingelser

 

  

Almindlige Turneringsbetingelser 2019

 

Alle turneringer afvikles efter de, af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler, der forudsættes bekendt.

 

Turneringskomiteen = turneringsudvalget og evt. baneudvalget.

 

Klubbens turneringer er åbne for klubbens aktive medlemmer også long-distance.

Med undtagelse af årets åbningsturnering, skal der være indleveret mindst 3 scorekort for at deltage i klubbens turneringer.

 

Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget fortrinsret på banen. Udvalget kan foretage banelukning.

Banelukning meddeles på Golfbox.

 

Tilmelding og fee

Tilmelding foregår via Golfbox.

Turneringsfee skal indbetales ved tilmelding på Golfbox, for at en spiller medtages på startlisten.

 

Den normale rækkeinddeling i Hals Golf Klub er med mindre andet er fastlagt for den enkelte turnering:

 

Række Handicap  
A 0 - 18,4  
B 18,5 - 26,4  
C 26,5 - 36  
D 37 - 54 Nye spillere kan deltage i hcp. 54

 

Seneste tilmeldingsfrist ses på oversigten i Golfbox. Seneste tilmeldingsfrist kan ikke fraviges.

Tilmeldingsoversigten i Golfbox indeholder navn(e) på turneringslederen, med telefonnumre, hvortil der kan/skal ringes vedrørende eventuelle spørgsmål.

 

Tilmeldingsliste med eventuelle specielle turneringspropositioner fremgår af Turneringsoversigten i Golfbox senest 2 uger før turneringen.

 

Det er tilladt turneringslederne at deltage i den turnering, de leder.

 

Afbud

Afbud på grund af sygdom el. lignende efter seneste tilmelding, kan udelukkende ske ved telefonisk eller personlig henvendelse til turnerings-lederne.

Afbud uden gyldig grund skal også ske til turneringslederen.

Udeblivelse uden afbud medfører udelukkelse fra en eller flere turneringer, og der skal betales matchfee.

Det er op til spilleren at dokumentere formildende omstændigheder, ulykker eller andet, der umuliggør afbud i tide.

Hvis spilleren trækker sig under, eller lige før en turnering, kan det også medføre sanktioner.

Spilleren skal overfor turneringsledelsen bevise de formildende omstændigheder (f. eks. sygdom).

 

Afvikling af turnering

Turneringsudvalget fastsætter evt. grænse for deltagerantal.

Hvis færre end 8 spillere i hver gruppe tilmelder sig en turnering, kan turneringskomiteen sammenlægge gruppen med en anden.

 

Turnering afvikles fra tee 55 og 47, med mindre andet er anført.

Gældende er kun lokale regler anført på scorekort samt evt. midlertidige lokale regler fra turnerings-/baneudvalget.

Overtrædelse af lokale regler medfører straf fastsat af respektive udvalg.

 

Hvis en spiller ikke er klar på tee-stedet senest 5 min. før starttidspunkt, vil spilleren pådrage sig 2 straffeslag, og hvis han/hun møder senere end 5 min. efter starttidspunktet, vil han/hun blive diskvalificeret.

 

Mobiltelefoner må ikke være tændt under en turnering. Se dog lokale regler på scorekort eller opslagstavle. Overtrædelse kan medføre turneringskarantæne.

 

Startlisten kan ses i Golfbox senest kl. 18 00 dagen før turneringen.

Der sendes mail til spilleren, såfremt spilleren har oplyst mail-adresse.

Oplysning om start tid kan evt. fås hos turneringsledelsen (tlf.nr. fremgår af tilmeldingsoversigten).

Scorekort kan afhentes i klubhuset senest 30 min før start.

 

Scorekort skal være omhyggeligt udfyldt og underskrevet.

 

Bemærk: Med undtagelse af godkendt afbud vil den manglende score medføre ”no return” også hvis spilleren trækker sig før eller under spillet uden gyldig grund.

 

Birdies skal være ”ringet ind” på spillerens scorekort.

 

Antallet af præmier og værdien af disse afhænger af evt. sponsor.

Spilleren skal EGA-handicap for at vinde præmie, men kan deltage i turneringen, og skal betale matchfee.

  

Ved hulspil fortsættes til en afgørelse er nået.

 

Resultat offentliggøres ved opråb og opslag.

Vinderen skal være til stede for at få præmie. Er dette ikke tilfældet, går præmien til nr. 2…..

I gennemgående turneringer vil vinderen altid få sin præmie.

 

Protester

Hvis spillerne under en turnering kommer i tvivl eller i strid, gøres notat på scorekortet.

Tvisten forelægges turneringsledelsen, som har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til golfregel 20.2B

Hulspil dog undtaget.

 

Såfremt vejret kræver udsættelse, aflysning eller suspension, har turneringsledelsen kompetence til at træffe afgørelsen.

 

Måden aftales fra turnering til turnering. Se regel 5.7.B og C

 

Banerekord

Som banerekord regnes det bedste resultat, fra hvert teesæt opnået med ordinære tee-steder og greens i brug, og uden anvendelse af lejeforbedring og spillet i en turnering.

 

Hole in one

Betingelsen for godkendelse er, at hole in one skal finde sted under spil af en runde, som dog ikke behøver at blive spillet færdig.

Der skal være en spiller/markør, eller slaget skal være overværet af et vidne.

Slaget skal være første slag på et hul.

 

Det vil sige, at en ny eller provisorisk bold ikke anerkendes.

Slaget skal være slået til den ordinære green fra et af de ordinære tee-steder.

Scorekort skal være udfyldt korrekt og underskrevet af spiller og markør for runden, eller den del af runden, som er spillet.

Et eventuelt vidne skal underskrive som markør.

 

Turneringsledelsen

 

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.