/_upload/14012015113110_828143721_0000.jpg
/_upload/14012015113145_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordensregler

 

Ordensregler for spil på Hals Golf Klubs bane.

 

Ved spil på banen skal der udvises størst mulig omhu med henblik på at beskytte banen.

Affald og cigaretskod hører hjemme i affaldsspandene. Turf skal lægges på plads og nedslagsmærker på green rettes op inden du forlader green. Bunkers skal rives omhyggeligt.

 

Der skal startes fra 1. tee og hullerne skal spilles i rækkefølge. På 1. tee afgøres rækkefølgen af placeringen i bookingsystemet. Når der er en starter ved 1. tee, skal dennes henvisninger følges. Næste hold skal vente ved starterhuset til foregående hold har forladt tee-stedet og starttider skal overholdes for at undgå kø på banen. Der skal tages hensyn til de foran gående spillere og bolde må ikke spilles for tæt. For at sikre et flow på banen, har baneservice kompetence til at sætte bolde sammen til 4-bolde. 4 bolde har fortrinsret. Det er ikke tilladt at starte på øvrige tee-steder med mindre speciel tilladelse er givet. Der er tvungen bekræftelse af en teetime dog kun én pr. hold.

 

Spil med 2 bolde medfører tab af alle rettigheder og må kun finde sted, når det kan ske uden at forsinke andres spil på banen. Alt andet øvelsesspil på banen er ikke tilladt.

 

Der må max spilles i hold med 4 bolde ad gangen. Hver spiller skal have eget golfudstyr på 18-huls banen. Der må ikke søges efter eller samles bolde udenfor spillerunder. Opsamling af bolde udenfor spillerunder er forbeholdt juniorafdelingen.

 

Vogne må aldrig trækkes mellem green og greenbunkers, green og vandhazarder eller parkeres på dette areal. (Undtagelse ved hul 3) Vær dog opmærksom på at gå udenom steder, hvor der er meget slid. 4-hjulede biler skal følge de regler, der gælder specielt for dem som bl.a. at køre i semirough.

 

Hunde må udelukkende medtages på banen når de er ført i snor. Dog må hunde ikke medtages i turneringer. Mobiltelefoner må ikke anvendes i turneringer. Se dog lokale regler vedr. afstandsmålere. Påklædning skal være sober og anstændig, bar overkrop eller badetøj accepteres ikke.

 

Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis på bag, og alle gæster skal tilsvarende bære gyldig greenfeekvittering. DGU-medlemskort eller tilsvarende skal på forlangende forevises, og man må påregne, at der føres greenfeekontrol.

 

Proén, regelinstruktørerne med deres elever og banepersonalet har fortrinsret overalt på banen. De skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at en spiller aldrig må spille en bold i den retning hvor de arbejder, før de har tilkendegivet, at de er klar over, at der bliver spillet.

 

Overtrædelse af ordens- og etikettereglerne skal af ethvert medlem af klubben påtales på stedet, og kan i givet fald medføre bortvisning og/eller karantæne. Der gøres opmærksom på, at der udøves banekontrol og eventuelle henstillinger fra banekontrollen skal følges. Vi anmoder om, at ovenstående må blive respekteret, så alle medlemmer som gæster må få den fulde glæder af golfspillet.

 

Bestyrelsen

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.