Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 6.3 Forslag om uændrede vilkår for 9 huls medlemmer

 

 

 

Generalforsamling 2021

 

Punkt 6.3 - 9 huls medlemskab

 

 

 

Forslagsstiller: Inga Madsen

 

 

 

9 huls medlemskab fortsætter uændret i sin nuværende form

 

Begrundelse:

 

Når et 9-huls medlem booker en tid på golfbanen, beslaglægger de banen på samme måde som en 18 hullers bookning.

Weekenden skal efter min mening forbeholdes fuldtidsmedlemmer, greenfee gæster, og især de yngre medlemmer, der er aktive på arbejdsmarkedet, og som ikke har mulighed for at spille på hverdage.

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.