/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprydning 2018

 

Kom og vær med!

 

I lighed med tidligere år afholder Baneudvalget en oprydningsdag for at markere sæsonens begyndelse.

 

Oprydningsdagen er lørdag, den 7. april 2018.

 

Vi begynder med fælles morgenkaffe kl. 08.00.

 

I løbet af formiddagen vil ”servicevognen” komme forbi med lidt passende forplejning.

 

Kl. 13.00 serveres frokost i klubhuset.

 

Kl. 14 er der gunstart for en 9 huls turnering for formiddagens deltagere.

 

Som sædvanligt vil der i år også blive udpeget et antal tovholdere til de enkelte opgaver.

Tovholderne vil endvidere få telefon nr. til greenkeeperne for at sikre, at alle har det, der er brug for under vejs.

I kan skrive jer på de opgaver I gerne vil deltage i.

 

Vi vil meget gerne have tilmelding senest den 20. marts 2018 af hensyn til udpegning af tovholdere og sammensætning af arbejdsgrupper.

Tovholdere vil få særskilt besked.

Tilmelding til oprydningsdagen kan ske ved tilmelding på Golfbox, eller ved at svare på denne mail.

Alternativt skrive sig på listen på opslagstavlen i klubhuset.

Skulle oprydningsdagen, mod forventning, blive udsat som følge af vejrforhold, vil dette blive meddelt på hjemmesiden.

 

Mvh

Baneudvalget

 

 

Hold nr.:

Opgaver

Deltagere

1.

Klubhuset

Flag og flagstænger, rengøring af flagstænger. Eventuelle nye snore.

Generel oprydning rundt om klubhuset.

Borde og bænke rengøres.

Ukrudt i hæk fjernes

Fjern affald fra træer og buske

Rengøring af bagskure

Rengøring af starterhus

Oprydning på Pplads

Vedligehold af beplantning ved indspilsgreen (fjern ukrudt nær planter og udgåede planter hvis tiden er til det)

 

 

2.

Driving Range

Klargøre driving range til sæsonstart.

Klargøre udslagssteder og hus

Opsamling af bolde på driving range, grøft samt sandbunker.

Bunkeren luges for ukrudt. Kanterne skæres.

Opsamling af bolde fra naboarealer.

Opsætning af nye skilte og flag.

Rensning af udslagsmåtter.

Der laves en flad bunker ved siden af den eksisterende. Laves som en fairway bunker.

Jorden fra de 4 bunkers bruges til at lave en stor mount hvor man kan øve skrå slag.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par3 banen og stor bane

Skilte og bænke rengøres

Skilte og bænke undersøges for reparation

Check og tøm affaldsspande

Fjern affald fra træer og buske

 

 

 

4.

Afstands/hazard markeringer

Monterering af afstandsmærker

Rensning af Hazard og afstandsmarkeringer

Out of bounds pæle

 

 

5.

Juniorhuset

Oprydning og rengøring

 

 

6.

Par 3 og 18 hullers Flaghuller samt indspils- og puttinggreens

Nye flag

Nye kopper

Teestedsskilte

 

 

7.

Der fjernes rødel ved søen hul 15.

Sten dige luges.

Hazard markeringer løftes og rengøres.

 

Elitespillere

 

8.

Der fjernes døde siv samt lignende fra samtlige søer.

Hazard markeringer løftes og rengøres omkring søer.

 

 

9.

Startlister til Standarhejsningsmatch og oprydningsmatch

 

 

10.

Springvand hul 18

 

 

11.

Ølmand + fotos

 

Formand

 

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.