/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev Marts 2019

 

Nyhedsbrev den 31. marts 2019

 

 

Generalforsamlingen

Tirsdag den 26. marts blev klubbens generalforsamling afviklet med deltagelse af 138 af klubbens medlemmer, og under Olaf Vigs kompetente ledelse blev mødet afviklet i god ro og orden.

 

Ved starten af generalforsamlingen gratulerede formanden klubbens tidligere formand Kurt Jensen med at han af Dansk Golf Union var blevet tildelt DGU´s Sølvnål.

 

Preben Randbæk, Lone Sondrup og Jørgen Møller Jensen havde alle valgt at forlade bestyrelsesarbejdet, hvilket betød nyvalg af Torben Klit Andersen og Henrik Bo Rasmussen som bestyrelsesmedlemmer samt Benny Dahl og Poul Bagger Steenfeldt som bestyrelsessuppleanter.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 

Formand Hans Henrik Fløe

Næstformand Einar Larsen

Kasserer Torben Klit Andersen

Turneringsudvalgsformand Dorrit Hove Christiansen

Begynderudvalgsformand Peter Nielsen

Juniorudvalgsformand Kristina Wittorff Kristiansen

Frivillige-koordinator Henrik Bo Rasmussen

Suppleant Poul Bagger Steenfeldt

Suppleant Benny Dahl

 

Husudvalgsformand Benny Dahl

Sponsorudvalgsformand Einar Larsen

Baneudvalgsformand Hans Henrik Fløe

 

Du kan finde referatet fra generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

 

Æresmedlemmer

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen besluttet sig for at hædre to af klubben frivillige ved at udnævne dem til æresmedlemmer i Hals Golf Klub.

 

BENTE JENSEN er udnævnt til Æresmedlem i Hals Golf Klub med baggrund i hendes aktive arbejde på mange fronter siden klubbens start og herunder ikke mindst, at hun i alle årene har arbejdet seriøst og helhjertet for klubben.

 

BØRGE SØRENSEN er udnævnt til Æresmedlem i Hals Golf Klub for sit mangeårige og utrættelige frivillige arbejde med pasning af banen, og de senere år har det i lange perioder været mere end et fuldtidsjob.

 

Golf Cafe´en

Efter forpagtningen stoppede den 1. marts har der været 3 henvendelser om en mulig forpagtning, og Forretningsudvalgs sonderinger er resulteret i at der er indgået en ny forpagtningsaftale fra den 1. maj 2019 med Gæstgivergaarden Gandrup, v/Michael Højer.

 

Nærmere oplysninger om åbningstider m.m. vil blive udsendt på vi kommer lidt tættere på åbningsdagen.

 

Medlemmer der ligger inde med gavekort til Golf Cafe´en eller øl-kort vil fortsat kunne anvende disse også efter 1. maj.

 

Greenkeeperstaben

Efter staben har afviklet en hel del afspadsering i året første måneder, er der nu fuldt fokus på den kommende sæson. Johnny Vildsen startede igen den 18. marts, og den 1. april tiltræder Daniel Vestergaard, som har 10 – 12 års erfaring som gartner ved Aalborg Universitet.

 

Oprydningsdagen

Oprydningsdagen startede med højt humør og et hyggeligt morgenbord for de 55 af klubbens medlemmer, som havde sat tid af til at forskønne banen og arealerne omkring klubhuset, og for nogles vedkommende gå 9 huller efter frokosten.

 

Mange nedfaldne grene og ukrudt fra arealerne omkring klubhuset samt fra alle bunkers på banen blev kørt væk. Efter 4 timers hårdt arbejde bød klubben på en dejlig frokostbuffet, som blev indtaget med højt humør – trods vabler hos enkelte.

 

Kontoret

Kontoret er indtil videre lukket men der vil i løbet af uge 15 komme information om kontorets åbningstider fremover.

 

 

Sportslig hilsen

 

Hans Henrik Fløe

Formand

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.