Midlertidige regler pr. 1. april 2021

 

 

På 2. Hul er søerne renset op, og der er skader på kanten af søen lige før green. Disse skader defineres som unormale baneforhold med spilleforbud.

På hullerne 4, 9 og 15´fairways er der udført reparation på langs og ca. halvdel. Disse fairways var mere eller mindre ødelagte p.g.a. tørken i sommeren 2019/20.

 

På 4. hul starter reparationen ca. 125 meter før green i højre side. Området er defineret som Areal under reparation med spilleforbud, og er markeret med blå stribe omkring og en blå pæl med grøn top i området.

 

På 9. hul starter reparationsområdet i venstre side ud for vores tee 47, og strækker sig frem til nr. 2 sø på hullet, så der er en smal passage forbi den 1. sø i højre side.

Søerne er renset op, og der er skader ved kanterne. Skaderne defineres som unormale baneforhold med spilleforbud. Lempelse uden straf.

 

På 15. hul starter reparationen efter ”diget”. Højre side af fairway efter diget og ned til green. Der er(OUB) i højre side mod vores par-3 bane.

 

På de 3 huller må golfvogn ikke trækkes inde i området.

 

På 15. hul. Der er en smal passage forbi den store sø i venstre side, og denne sø er også renset op, og der er skader ved søens kant. Skaderne her defineres som unormale baneforhold med spilleforbud.

 

Lejeforbedring: “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.

 

Regel og handicapudvalget