Midlertidige regler pr. 12 august 2020

 

I lyset af at fairways er begyndt at lide under den manglende nedbør kombineret med at spillerne ikke er så gode til at få lagt turf på plads, har Bestyrelsen besluttet en midlertidig lokalregel der betyder at der må (skal) lægges op på fairway – ikke nærmere hullet og inden for et scorekorts bredde.

 

Reglen har virkning fra onsdag den 12. august 2020.

 

Den fulde ordlyd af den midlertidige lokalregel er således.

 

”Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf èn gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet”.

 

Lad os hjælpe hinanden med at passe på banen, og skulle du alligevel komme til at lave en turf så læg den på plads og ret dine nedslagsmærker op.

 

På forhånd tak.

 

Bestyrelsen

 

 

SvarVideresend

Regeludvalget