/_upload/14012015113110_828143721_0000.jpg
/_upload/14012015113145_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Midlertidige regler

 

Midlertidige lokale regler 9. august 2017

 

Langs fairway på 13. 14. og 15. hul er der fældet træer inde i skoven. Det fældede træ ligger der med fjernelse for øje, og anses for ikke-flytbar forhindring i.h.t. regel 24-2.

Der tages lempelse i.h.t.24.2.b. (Nærmeste sted + 1 køllelængde.)

Se Undtagelse: Hvis bolden ikke kan findes: Rgl. 24-3B.

 

Det skal være en kendsgerning eller så godt som sikkert at bolden er tabt i den ikke-flytbare forhindring – hvis ja, må bolden erstattes og skal droppes som følger. Hvor bolden sidst krydsede grænsen for forhindringen, må findes nærmeste sted for lempelse + 1 køllelængde, og Indenfor det område må bolden droppes – ikke nærmere flaget.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF Midlertidig LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

 

OBS: Se lokale regler: Findes på opslagstavle og hjemmeside.

 

Vær opmærksom på at : Out of bounds grænsen mellem 6. og 7. hul ikke gælder ved spil af 6. hul.

 

Regeludvalget

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.