/_upload/09092014112404_901870965_0000.jpg
/_upload/09092014112404_901870965_0001.jpg
/_upload/09092014112405_901870965_0002.jpg
/_upload/07122018101857_103088988_0000.jpg
/_upload/07122018101902_103088988_0001.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmatchklubben

 

 

Starttidspunkt

Se spilleplan

 

Tilmelding

Alle, der var medlemmer i 2018, er tilmeldt i 2019, når der er betalt kontingent. Nye medlemmer er velkommen.

 

Til alle matcher er der online tilmelding.

Medlemmer, der ikke har mulighed for at tilmelde sig online, kan tilmelde sig telefonisk til en fra udvalget. 

 

Kontingent 

Kontingent: 300 kr. pr. par.

Kontingentet indbetales på klubbens konto i Sparekassen Vendsyssel nr. 9070-0000024813, med angivelse af medlemsnumre, senest den 1. april 2019.

Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, ophører medlemskabet automatisk.

 

Startliste

Startlisten ophænges i klubhuset og kommer på golfbox torsdag eller fredag før matchen.

 

Spillerækker

Der spilles i 3 rækker.

 

Fællesspisning og præmieoverrækkelse

Der er fællesspisning og uddeling af præmier efter hver match. Præmierne gemmes i tilfælde af, at vinderen ikke er til stede!

Afregning for maden foregår ved tilmelding på golfbox via online betaling.

Ønsker man ikke at spise efter match, tilmelder man sig uden spisning.

 

Spilleplan

Dato

Golfbane 

Spilleform

13/4 - 11.30 - 18.00 Hals Greensome
11/5 - 12.00 - 18.00 Hals Foursome
22/6 - 09.30 - 14.00 Hjørring Four-Ball, Bestball
24/8 - 12.00 - 18.00 Hals Foursome
28/9 - 11.30 - 18:00

Hals - sæsonafslutnng

m. middag og dans kl. 19.00

Greensome

 

 

 

Udvalget

Udvalget 2019

   
Mona Richardt og Anders Pinstrup 21281375/23961375 mona-anders@stofanet.dk
Ruth Holm og Olaf Vig 4087 9884/2087 7081 ruthholm27@mail.com/olafvig@gmail.com

       

Vedtægter

Medlemmer i Parmatch-Klubben,  i Hals Golf Klub, skal være tilmeldt som par og efter nye vedtægter behøver parret ikke være samboende.

Begge skal være fuldt betalende medlemmer eller long-distance-medlemmer i Hals Golf Klub, og have et handicap på max. 40.

Parrets handicap beregnes efter gældende regler for den pågældende matchform.

Der spilles 5 matcher i 2019. Se program.

Kontingent i 2019  er: 300,- kr. pr. par.

Der spilles i 3 rækker, og der uddeles præmier efter matchen.

Præmierne gemmes i tilfælde af, at vinderen ikke er til stede !

Til alle matcher er der online tilmelding. Medlemmer, der ikke har mulighed for at tilmelde sig online, kan tilmelde sig telefonisk til en udvalget.

Afregning for maden foregår direkte på golfbox ved online betaling.

Ønsker man ikke at spise efter matchen, tilmelder man sig uden spisning.

Startlisten ophænges i klubhuset og kommer på hjemmesiden torsdag eller fredag før matchen.

Kun sygdom er gyldig grund for framelding, når man har tilmeldt sig en match.  Evt. bestilt mad afregnes med udvalget.

Mød op i klubhuset en halv time før I skal spille.

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.