/_upload/14012015113110_828143721_0000.jpg
/_upload/14012015113145_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale regler

 

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle Out of bounds

Gule pæle/plader Vandhazard

Røde pæle/plader Parallel vandhazard

Blå pæle Areal under reparation

Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

 

2. NYT Ændring af reglerne 18-2,18-3 og 20-1, modificeres således ved spil på Green:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig. Se info fra DGU her

Ovennævnte ændring vil blive skrevet ind i golfreglerne ved næste revision.

 

3. Ved spil af 7. hul:

Er 6. hul out of bounds, der er opsat hvide pæle, og ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

Lempelse efter Regel 24-2b.

  

4. For alt spil på denne bane:

Må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul;

Slagspil: 2 straffeslag

 

Alle mål på banen er til midt green. Der forefindes hjertestarter til højre for indgangsdør til klubhuset

 

Se midlertidige lokale regler her eller på opslagstavlen

 

 

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 9875 0290  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.