Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Klubhuset 

 

   

Husreglement

 

  • Golfsko i klubhuset: Der må kun benyttes golfsko med soft-spikes i klubhuset.
  • Brug af møde- og undervisningslokalet: Som navnet antyder, er dette lokale beregnet til de møder og den undervisning der gennemføres i klubhuset. Dette lokale findes primært for, at de der holder møde og undervisning kan gøre dette uden at blive forstyrret af de øvrige klubhusbrugere.
  • Øvrige møder: Møder og undervisning der holdes i klubhusets øvrige lokaler kan være generende for klubhusets øvrige brugere. Derfor henstilles der til, at andre lokaler kun i undtagelsestilfælde bruges til møder eller undervisning.
  • Regler for brug af mødelokalet: Lokalet bookes hos sekretariatet hvor nøglekort afhentes før mødet og afleveres igen efter mødet. Vær opmærksom på, at mødeleder er ansvarlig for, at lokalet afleveres i opryddet stand. Alle medbragte materialer skal fjernes efter brug.
  • Brug af ”Hul 19”: ”Hul 19” er til fri afbenyttelse af alle medlemmer og andre der besøger klubben. Drikkevarer skal købes i klubbens automater eller i Golf Caféen. Det er ikke tilladt at spise medbragt mad i klubhuset, men der opfordres til at købe mad i Golf Caféen. Såfremt der mangler service, drikkevarer i automaterne eller lignende, henvender man sig i sekretariatet eller i weekenden i proshoppen, som vil fremskaffe det manglende.
  • Brug af samlingslokalerne: Disse lokaler er medlemmernes samlingslokaler. Lokalerne er primært tænkt anvendt til spisning mv. af klubber i klubben eller ved andre større gruppers arrangementer. "Hul" 19 skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til sådanne formål, da dette lokale primært er til brug for alle greenfeegæster og klubmedlemmer; borde, stole og andet bør derfor heller ikke fjernes herfra. Endvidere henstilles til at anvende foldedørene, så personer i ” Hul 19” generes mindst muligt. Drikkevarer og mad skal købes i Golf Caféen.
  • Rygning: Rygning er ikke tilladt i hele klubhuset.  (Vedtaget på generalforsamling 2006)
  • Lukning af vinduer og døre:  Det henstilles til, at ”sidste mand lukker” vinduer og døre om aftenen. Hellere lukke og slukke en gang for meget end en gang for lidt.
  • Behandl huset som det var dit eget (det er det for øvrigt)

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.