Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 - UDSKUDT - indkaldelse følger med 14 dages varsel

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til den udsatte ordinære generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17.00 i klubhuset.

 

Husk tilmelding i GolfBox senest den 22. marts.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2019).

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelse.

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.

 

4.1. Bestyrelsen foreslår følgende gældende for 2021: *Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt den finder det nødvendig ved budgetlægningen for 2021 for at sikre en fortsat kvalitet i klubbens drift og udvikling, at hæve basiskontingentet for seniorer fyldt 25 år med maksimalt 3%, men tilstræber dog at fastholde det på 2020 niveau. *For longdistance og juniorer bemyndiges bestyrelsen ligeledes til at hæve kontingentet med maksimalt 3% *Indmeldelsesgebyrer foreslås uændret til 0 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelse Forslag til ændring af §§ 3 og 4 i vedtægterne

 

6. Forslag fra medlemmerne Forslag om at bestyrelsen nedsætter et udvalg, med henblik på at undersøge mulighederne for en sammenlægning af Hals og Dronninglund golfklubber (Forslagsstiller Jess Thygesen)

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Einar Larsen – villig til genvalg Kristina Wittorff Kristiansen – villig til genvalg Benny Dahl – villig til genvalg Hans Henrik Fløe – villig til genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Einar Larsen, Kristina Wittorff Kristiansen, Benny Dahl og Hans Henrik Fløe

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Poul Bagger Steenfeldt – villig til genvalg Benny Dahl – er indtrådt i bestyrelsen Bestyrelsen forslår genvalg af Poul Bagger Steenfeldt og nyvalg af Steen Andersen

 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm A/S

 

10. Eventuelt. Du finder materialet til generalforsamlingen her.

 

Hals Golf Klub Bestyrelsen

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.