Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 - UDSKUDT - indkaldelse følger med 14 dages varsel

 

 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset.

 

Husk tilmelding i GolfBox senest den 22. marts.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2020.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.

 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.

 

4.1. Bestyrelsen foreslår følgende gældende for 2022: *Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt den finder det nødvendig ved budgetlægningen for 2022 for at sikre en fortsat kvalitet i klubbens drift og udvikling, at hæve basiskontingentet for seniorer fyldt 25 år med maksimalt 3%, men tilstræber dog at fastholde det på 2021 niveau. *For longdistance og juniorer bemyndiges bestyrelsen ligeledes til at hæve kontingentet med maksimalt 3% *Indmeldelsesgebyrer foreslås uændret til 0 kr.

 

5. Forslag fra bestyrelse 5.1 Forslag til ændring af Vedtægternes § 4 – mulighed for virtuel Generalforsamling

 

5.2 Forslag til ændring af vilkår for 9 huls medlemmer

 

6. Forslag fra medlemmerne:

 

6.1 Forslag om permanent start hul1 (Forslagsstiller Tine Mortensen)

 

6.2 Forslag om permanent start hul 1 (Forslagsstiller Inga Madsen)

 

6.3 Forslag om uændrede vilkår for 9 huls medlemmer (Forslagsstiller Inga Madsen)

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Dorrit Hove Christiansen – villig til genvalg Torben Klit Andersen – villig til genvalg Peter Nielsen – villig til genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Dorrit Hove Christiansen, Torben Klit Andersen og Peter Nielsen.

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er: Poul Bagger Steenfeldt – villig til genvalg Vakant Bestyrelsen forslår genvalg af Poul Bagger Steenfeldt og nyvalg af Steen Andersen

 

9. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm A/S

 

10. Eventuelt.

 

Inden generalforsamlingens afholdelse vil • Årsregnskab 2020 for Hals Golf Klub •

 

Årsregnskab 2020 for Hals Golfbane A/S • Budget for 2021 for Hals Golf Klub • Forslag til behandling under punkterne 5 og 6 • Bestyrelsens beretning for 2020 blive lagt på hjemmesiden og der vil blive udsendt mail med link til de enkelte dokumenter.

 

Følg med på http://www.halsgolf.dk/generalforsamling 2021. Har du husket at betale kontingentet for 2021. HGK - Bestyrelsen Hans Henrik Fløe

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.