Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Historie


Begyndelsen 

Idéen til en golfbane i den tidligere Hals kommune opstod oprindeligt i forbindelse med planlægning af Koldkær Feriecenter helt tilbage i 1989. I første omgang var der tænkt på en placering i umiddelbar tilknytning til feriecentret.

Inden initiativet kom ud i offentligheden havde man hos Hals kommune hørt om idéen, og der kom derfor en henvendelse fra kommunen til initiativtagerne om, at man var meget positiv overfor idéen, men den påtænkte placering ville ikke være mulig, og man opfordrede til at arbejde videre med andre placeringer. Samtidig opfordrede kommunen til, der snarest muligt blev stiftet en klub/forening, som kommunen kunne føre dialog med.

 

I efteråret 1989 blev der inviteret til et orienteringsmøde om idéen, og der kunne fortælles om henvendelsen fra Hals kommune med opfordring til at stifte en forening med tilhørende vedtægter og en valgt bestyrelse.

Der blev derfor indkaldt til stiftende generalforsamling af Hals Golfklub og valgt en bestyrelse.

 

Denne tog straks efter stiftelsen kontakt til byrådet i Hals kommune, for at drøfte muligheder for at få stillet kommunalt jord til rådighed, og kommunens vilje til eventuelt at opkøbe arealer til formålet.

Der var fra starten stor opbakning fra byrådsmedlemmerne i Hals kommune, som var indstillet på at købe de nødvendige arealer og stille disse til rådighed på samme vilkår, som gjaldt for fodboldbanerne i kommunen.

Det var en forudsætning, at golfklubben selv skulle finde egnede arealer, samt at købet kunne ske til almindelig markedspris.


Det rigtige areal 

Det skulle vise sig at være en svær opgave at finde arealer som kunne købes samlet. Og i de få tilfælde hvor det lykkedes blev der forlangt en uacceptabel pris.

Efter 2-3 års arbejde var bestyrelsen lige ved at give op og indstille til opløsning af klubben.

Inden det kom så vidt, kom der en forespørgsel fra kommunen, om arealerne på Nordmandshage kunne anvendes. Kommunen havde fået tilbud om at købe et areal af boet efter den tidligere ejer af Hals Rutebiler, og havde samtidig en tilkendegivelse af, at Kaj Frederiksen var villig til at sælge jord fra sin ejendom. Disse arealer kunne så lægges sammen med kommunens eksisterende juletræsskov op mod Strandvejen.

 

Anlæggelse af bane
Undervejs havde der været en del udskiftninger i bestyrelsen, men den daværende bestyrelsen gik i gang med at få en banearkitekt til at lave et skitseforslag til en golfbane. For at få den rette sammenhæng i banen blev der rettet henvendelse til DUI Leg og Virke for at høre, om de eventuelt ville frasælge et areal. De ville ikke sælge noget fra, men i stedet kunne der måske findes en mulighed at leje et mindre areal.

Som en betingelse for at kommunen vil iværksætte købet af jorden, skulle golfklubben forinden tegne 250 indskud á 3.000 kr.

Det viste sig at gå over al forventning, idet der i løbet af et par måneder blev tegnet 275 indskud.

 

Kommunen gik herefter i gang med henholdsvis jordkøb og udarbejdelse af lokalplan for området.

 

I 1993 blev der igangsat en licitation over anlægsarbejdet. Udbudsmaterialet omfattede den fulde 18 huls bane, par 3 bane og træningsfaciliteter, men opdelt i faser, så der var mulighed for kun at vælge dele af de indkomne tilbud.

Efter tilbuddene var kommet ind valgte den daværende bestyrelse den økonomisk sikrere løsning, ved kun at anlægge 9 huller, de nuværende bagerste 9 huller, par 3 banen og driving range.

 

Par 3 bane blev taget i brug i august 1994, og de 9 huller på stor bane blev åbnet den 20. maj 1995.

 

9 ekstra huller
Ved åbningen af den store bane havde klubben 120 aktive medlemmer, og kun én ansat greenkeeper.

Det vise sig snart, at skulle der rigtigt gang i medlemstilgangen måtte der en udvidelse af banen til 18 huller i gang.

Ved hjælp af frivillige ekstra indskud fra en række medlemmer, samt støtte fra nogle sponsorer, blev der skabt økonomisk grundlag for at gå i gang med at indhente tilbud på anlægsarbejdet, således at de sidste 9 huller kunne indvies på 5 årsdagen for indvielse af de første, nemlig den 20. maj 2000.

 

Klubhuset
Klubhuset var i de første år meget beskedent.

Det første klubhus blev købt af Hals Sejlklub, og blev transporteret på blokvogn fra havnen til Nordmandshage.

Huset var på beskedne 40 kvm, og havde før tiden på Hals havn været klubhus for sejlklubben i Sæby. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft blev det udvidet i et par omgange, således at det til sidst var på hele 72 kvm.

I 2003 kunne vi begynde at planlægge byggeriet af et nyt klubhus, der efter planen skulle være klar til indvielse den 20. maj 2005, som ville være 10 årsdagen for indvielsen af banens første fase.

Men som det så ofte sker med byggeprojekter blev det forsinket, dog kun med en måned, således indvielsen fandt sted den 20. juni 2005.

 

Medlemsejet
Baneanlægget og klubhus er fuldt ud medlemsejet.

Jordarealerne er lejet for størstedelen af Aalborg kommune og et mindre areal af Landsforbundet DUI Leg og Virke.

Grunden hvor klubhus, bagskure og parkeringsplads ligger er ejet af Hals Golf Klub.

Klubben har gennem alle årene haft en sund økonomi, selvom der enkelte år har været et mindre underskud på driften.

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.