Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Hals Golf Klubs rygepolitik

 

I henhold til lov om røgfri miljøer, har Hals Golf Klub valgt at fastsætte følgende bestemmelser til vores ansatte, medlemmer og gæster:

 

§1-Forbud mod tobaksrygning

 

Stk. 1:

I Hals Golf Klub er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdslokaler, samt lokaler der generelt er offentligt tilgængelige.

 

§2-Konsekvenser af overtrædelsen

 

Stk. 1:

Den daglige ledelse af Hals Golf Klub påser at klubbens rygepolitik for ansatte, medlemmer og gæster efterleves.

 

Stk. 2:

Ansatte, medlemmer og gæsters manglende efterlevelse af klubbens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel, og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning/eksklusion

 

 

D. 15. august 2008

Hals Golf Klub 

 

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.