Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/14012015115835_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015124049_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Æresmedlemmer

 

 

 

 

Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem af Hals Golf Klub

 

 

Som æresmedlem kan Hals Golf Klubs bestyrelse udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Hals Golf Klub og dennes medlemmer.

 

Udnævnelsen kan være på baggrund af at pågældende:

 

 

Der kan udover disse kriterier udnævnes personer, som gennem sit virke har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

 

Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer.

 

En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af Hals Golf Klub er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i arrangementer med personlig invitation.

 

Som æresmedlem modtager man en Æresnål der bekræfter udnævnelsen.

 

Hvis et æresmedlem groft tilsidesætter klubbens/golfens regler og etiketter, udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Hals Golf Klub vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. marts 2020

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.