/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Golf Handicap

 

2016 - 2019 er der kommet ændringer til handicapsystemet.

 

De væsentligste er:

  1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54.
  2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap”benævnes nu Klubhandicap.
  3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
  4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
  5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
  6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den nuværende justering i forhold til medianen.
  7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2).
  8. En engelsk version med danske til rettelser samt dansk vejledning udgives

Husk! Du skal selv indtaste scores fra EDS/runder enten på touch skærm eller egen PC .

 

 Du kan læse mere om nyt Handicapsystem WHS her

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

 

Handicapudvalget:

Bente Jensen, Lars Chr. Pedersen og Per Colding

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.