/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Generalforsamling 2021 - forvarsel.

 

 

I henhold til § 4 i vedtægterne for Hals Golf Klub udsendes hermed forvarsel om ordinær generalforsamling 2020 til afholdelse:

 

 

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset

 

 

Foreløbig dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget 2021 og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne. *
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

* Eventuelle forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest fredag den 28. februar 2021.

 

* Forslag fremsendes på e-mail til info@halsgolf.dk eller skriftligt til klubbens kontor, således at forslagene er modtaget senest fredag den 28. februar 2021.

 

Den endelige dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at den udsatte Generalforsamling 2020 afvikles umiddelbart før ovennævnte Generalforsamling 2021. Dagsorden udsendes 14 dage før generalforsamlingen.

 

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer den 23. marts vil være afgørende for om generalforsamlingerne kan afholdes som planlagt.

 

Ønsker du at vide mere om bestyrelsens drøftelser og beslutninger i det forløbne år finder du bestyrelsesreferaterne her.

 

Hals Golf Klub

 

 

Bestyrelsen

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.