/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/14012015115913_828143721_0002.jpg
/_upload/14012015120042_828143721_0003.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden Generalforsamling 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00

 

på Gæstgivergaarden Gandrup, Stationsvej 9, 9362 Gandrup.

 

 

Dagsorden

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2019).

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelse.

4.     Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
4.1. Bestyrelsen foreslår følgende gældende for 2021:

*Bestyrelsen bemyndiges til, såfremt den finder det nødvendig ved budgetlægningen for 2021 for at sikre en fortsat kvalitet i klubbens drift og udvikling, at hæve basiskontingentet for seniorer fyldt 25 år med maksimalt 3%, men tilstræber dog at fastholde det på 2020 niveau.

 

*For longdistance og juniorer bemyndiges bestyrelsen ligeledes til at hæve kontingentet med maksimalt 3%

 

*Indmeldelsesgebyrer foreslås uændret til 0 kr.

 

5.     Forslag fra bestyrelse

 

Forslag til ændring af §§ 3 og 4 i vedtægterne

 

6.     Forslag fra medlemmerne


Forslag om at bestyrelsen nedsætter et udvalg, med henblik på at undersøge mulighederne for en sammenlægning af Hals og Dronninglund golfklubber (Forslagsstiller Jess Thygesen)

 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg er:

Einar Larsen – villig til genvalg

Kristina Wittorff Kristiansen – villig til genvalg

Benny Dahl – villig til genvalg

Hans Henrik Fløe – villig til genvalg

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Einar Larsen, Kristina Wittorff Kristiansen, Benny Dahl og Hans Henrik Fløe

 

8.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Poul Bagger Steenfeldt – villig til genvalg

Benny Dahl – er indtrådt i bestyrelsen

 

Bestyrelsen forslår genvalg af Poul Bagger Steenfeldt og nyvalg af

Steen Andersen

 

9.  Valg af revisor.


Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Beierholm A/S

 

10.   Eventuelt.

 

Du finder materialet til generalforsamlingen  http://www.halsgolf.dk/generalforsamling-2020.

 

Husk tilmelding i GolfBox senest den 18. september 2020.

 

Hals Golf Klub

 

Bestyrelsen

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.