Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/01092021115839_923415076_0000.jpg
/_upload/09032022200237_25778645_0000.jpg
/_upload/19022022201817_113212891_0000.jpg
/_upload/01092021115839_923415076_0001.jpg
/_upload/14012015122112_828143721_0001.jpg
/_upload/09032022200238_25778645_0001.jpg
/_upload/19022022201617_113212891_0000.jpg
/_upload/14012015112045_828143721_0000.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Privatlivspolitik

 

 

 

         

 

Privatlivspolitik for Hals Golf Klub

24. juni 2019

 

I forbindelse med dit medlemskab(prøvemedlemsskab) i Hals Golf Klub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne persondatapolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Hals Golf Klub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Hals Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne persondatapolitik.

 

Klubben er sekretariat for Hals Golf Bane A/S, og i udførelsen af alle opgaver i denne forbindelse gælder og efterleves principperne i denne Privatlivspolitik

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit golfmedlemskab i Hals Golf Klub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Hals Golf Klub, hvilket omfatter:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Hals Golf Klub.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

-       Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap og o.lign.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 

-       Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap og o.lign.

 

-       Endagsgæster

 

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

 

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 

-       Golfbox

-       Dansk Golf Union til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling

-       Udvalg/klubber i klubben, hvis nødvendigt for administration af dit medlemskab

-       Economic (økonomisystem)

-       Betalingsservice med henblik på betalingsformidling

-       Journalister der dækker turneringer (kun resultat/billede)

-       Politiet når vi indhenter børneattester

-       Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet

-       Offentlige myndigheder, f.eks. Aalborg Kommune

 

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Hals Golf Klub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Hals Golf Klub er dataansvarlig – kontaktinformation

Hals Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hals Golf Klub kan kontaktes her:

Hals Golf Klub

Nordmandshage 40, 9370 Hals

Telefon: 2926 5854

Mail:info@halsgolf.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og ved evt. ændringer vil medlemmerne blive orienteret via mail.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. juni 2019

                                                                                                                     

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.