Klubben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/14012015113110_828143721_0000.jpg
/_upload/14012015113145_828143721_0001.jpg
«»
 
 
 
 
 
 
 

Baneservice

 

Hals Golf Klubs Baneservice

 

I Hals Golf klub er der hver weekend i sæsonen tilknyttet Baneservice.

Baneservice gælder både for stor bane, for par-3 banen og for driving range. Baneservice skal ses som en service for spillere og besøgende hos Hals Golf Klub.

 

Baneservice hjælper og vejleder vore gæster om forholdene i Hals Golf Klub.

Baneservice fungerer også som en starterfunktion således at klubmedlemmer og green fee spillere kommer ud på banen til de aftalte tidspunkter.

Baneservice er at træffe i startehuset eller på banen.

 

Det er vigtigt at alle spillere får en så god oplevelse som muligt. Baneservice har derfor fået tildelt nogle rettigheder.

 

Baneservice har pligt til i spidsbelastningsperioder at sammensætte bolde så banen udnyttes optimalt. Ligeledes skal baneservice sørge for at der i travle perioder ikke opstår ledige huller mellem boldene, at der er flow i spillet.

 

Alle spillere har pligt til at rette sig efter de anvisninger der gives af baneservice.

 

En anden af de opgaver baneservice har, er at sikre sig at de spillere der befinder sig på banen vitterlig er medlemmer af klubben eller at de har betalt greenfee.

Alle medlemmer af Hals Golf Klub skal derfor synligt placere klubbens bagmærke, hvorpå bevis for betalt kontingent er påklistret, på golfbag´en.

Alle green fee spillere skal ligeledes tydeligt bære klubbens green fee bevis.

Alle der spiller på stor bane skal kunne fremvise dokumentation for berettigelse til spil på banen, DGU-kortet eller anden nations bevis for samme funktion.

 

Man vil kunne møde baneservice på alle tidspunkter af dagen.

Såfremt anvisninger og henstillinger fra baneservice ikke bliver efterkommet har baneservice ret til at bortvise spillere fra banen og indberette dem til klubbens ordens- og regeludvalg.

Og husk på, at bemandingen af baneservice sker frivilligt og ulønnet, og findes blandt medlemmer af Hals Golf Klub.

 

 

 

 

Hals Golf Klub  |  Nordmandshage 40  |  9370 Hals  |  Tel.: 29 26 58 54  |  E-mail: info@halsgolf.dk
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.